Yhdistys

Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys perustettiin 20.3.2015.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää:

 • dialektisen käyttäytymisterapian koulutusta ja parhaita käytäntöjä siten, että noudatetaan ajantasaista tieteellistä tutkimusnäyttöä sekä dialektisen käyttäytymisterapian yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja menetelmiä,
 • standardien ja kriteerien luomista hyvälle dialektiselle käyttäytymisterapialle ja sen koulutukselle ja työnohjaukselle Suomessa,
 • dialektisen käyttäytymisterapian yleistä tunnettavuutta,
 • asiallista ja tosiasioihin perustuvaa keskustelua dialektisen käyttäytymisterapian tavoitteista, arvoista ja eettisistä kysymyksistä
 • dialektisen käyttäytymisterapian tutkimusta,
 • suomalaisten yhteistyötä eri maissa toimivien dialektista käyttäytymisterapiaa edustavien yhdistysten kanssa,
 • yleisesti tieteelliseen näyttöön ja empiiriseen validointiin perustuvien psykoterapeuttisten interventiomenetelmien käyttöä ja asemaa Suomessa, jotta vaikeista psykiatrisista ongelmista kärsiville ihmisille ja heitä hoitaville henkilöille voidaan tarjota parhaita mahdollisia hoitomenetelmiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, koulutusta, seminaareja sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
 • kerää ja levittää tietoa dialektisesta käyttäytymisterapiasta
 • seuraa Suomessa harjoitettavaa dialektista käyttäytymisterapiaa ja sen kehitystä
 • vaikuttaa siihen, että yhdistykseen kuuluvat dialektisen käyttäytymisterapian edustajat
  käyttävät tieteellisesti validoituja tai hyväksi havaittuja menetelmiä ja periaatteita, seuraavat dialektisen käyttäytymisterapian kehitystä, noudattavat yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja edistävät tietouttaan ja taitojaan dialektisesta käyttäytymisterapiasta
 • osallistuu kansainvälisten dialektisen käyttäytymisterapian yhdistysten toimintaan ja niiden järjestämiin konferensseihin

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä. Toimikaudella 2023 hallitukseen kuuluvat:

 • Heini Elo (puheenjohtaja)
 • Ville Viinikka (sihteeri)
 • Hannamari Heino (jäsen)
 • Miikka Häkkinen (jäsen)
 • Sari Pesu (jäsen)
 • Hanna Böhme (jäsen)
 • Jenna Bahador (jäsen)

Voit lähettää postia yhdistykselle osoitteella: info@dkt-yhdistys.fi