Suomessa on useilla alueilla käytössä sekä kokonaisvaltaisia DKT hoito-ohjelmia (sisältää kaikki hoidon osa-alueet; taitoryhmän, DKT yksilökäynnit, puhelintuen ja konsultaatiotiimin) että myös itsenäisiä DKT taitoryhmiä (pelkkä taitoryhmä). Näiden erottaminen toisistaan on tärkeää, jotta tietää mihin hoitomuotoon on hakeutumassa.

Dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmat

Kokonaisvaltainen DKT hoito-ohjelma on intensiivinen psykoterapeuttinen hoito-ohjelma vakavista tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville potilaille. DKT soveltuu potilaille, jotka joutuvat toistuvasti voimakkaiden tunteiden valtaan ja reagoivat niin nopeasti siten, että lopulta kärsimys pahenee. Ongelmia tuottava käyttäytyminen nähdään joko pyrkimyksenä välttää vaikeita tunteita (esimerkiksi päihteiden käyttö, jatkuva vihaisuus, vuorovaikutuksen välttäminen) tai epäonnistuneen tunnesäätelyn seurauksena (esimerkiksi vetäytyminen ylimitoitettuun häpeään, toistuvat riidat ihmissuhteissa, raivoaminen, itsensä vahingoittaminen).

Dialektisessa käyttäytymisterapiassa työskennellään sekä itsen hyväksymisen että itsen muuttamisen eteen. Ongelmat ymmärretään suurelta osin taitopuutoksina, minkä vuoksi keskeinen osa hoitoa on psykososiaalisten taitojen opettaminen ja harjoittelu (mindfulness, tunnesäätely, ahdingonsieto, vuorovaikutus). Taito-opetus tapahtuu kertaviikkoisessa ryhmässä, joka kestää 2h 15min. Kertaviikkoisessa yksilöterapiassa tutkitaan ongelmia tuottavia käyttäytymisiä, opetellaan ja harjoitellaan vaihtoehtoista käyttäytymistä, erityisesti omien tunteiden hyväksymistä ja säätelemistä. Potilailla on mahdollisuus soittaa terapeutilleen työajan ulkopuolella saadakseen vaikeissa tilanteissa valmennusta taitavaan käyttäytymiseen. Työntekijät auttavat toisiaan kertaviikkoisessa tiimikonsultaatiossa.

Hoidon tavoitteena on ensivaiheessa turvallisuuden ja elämän vakauden saavuttaminen, toisessa vaiheessa kärsimyksen väheneminen ja tavallisen tunnekokemuksen voimistuminen. Kokonaistavoitteena on auttaa potilasta pääsemään kohti elämäntavoitteitaan.

Tyypillisesti DKT-hoito-ohjelmat kestävät 1 + 1 vuotta (toinen vuosi vain, jos ensimmäisestä on selvästi ollut hyötyä), osa hoito-ohjelmista on 6 kk + 6 kk.

DKT-yhdistyksen tiedossa olevia kokonaisvaltaisia hoito-ohjelmia on olemassa ainakin:

Helsingin kaupunki, HUS HYKS Riippuvuuspsykiatria, HYKS Jorvi, HYKS Peijas, Hyvinkään sairaanhoitoalue: (JMT, HPO, osastohoitomalli, Nurmijärvi, Hyvinkää), HYKS nuorisopsykiatria, PKKS Joensuu, OYS Oulu aikuisten ja nuorten DKT-hoito-ohjelma, HUS Lohjan sairaanhoitoalue, Eksote: Imatra aikuisten DKT-hoito-ohjelma, Kys: aikuispsykiatria DKT ja nuorisopsykiatria DKT , Siilinjärvi, Epshp: Seinäjoen tiimi, Pohjoisen alueen tiimi, VKS Vaasa DKT hoito-ohjelma suomeksi sekä ruotsiksi ja Vvs, Vaasa, Varsinaissuomen sairaanhoitopiiri: Raision tiimi, Kaarinan tiimi, Salon psykiatrian poliklinikka, TYKS Turku aikuiset ja nuoret, Satakunnan shp: DKT nuoret ja DKT aikuiset.

Myös HYKS Lastenpsykiatria on aloittanut DKT toiminnat.

Dialektisen käyttäytymisterapian itsenäiset taitoryhmät

Suomessa on saatavilla useilla paikkakunnilla myös pelkkiä DKT taitoryhmiä liitettynä  esikoissairaanhoidon poliklinikoiden tai muun hoitoyksikön muuhun hoitoon.

Itsenäinen DKT-taitoryhmä sopii tunnesäätelyn vaikeuksista kärsiville potilaille, jotka ovat halukkaita harjoittelemaan psykososiaalisia taitoja, joiden avulla on mahdollista oppia toimimaan tunteiden kanssa tasapainoisesti ja viisasti. Kertaviikkoisen ryhmän ohjelma muodostuu mindfulness-, vuorovaikutus-, ahdingonsieto- ja tunnesäätelytaitojen opettamisesta ja harjoittelemisesta. Ryhmäkerta kestää yleensä 2h 15min. Ryhmäkerran ulkopuolella potilaat harjoittelevat taitoja päivittäin annettujen tehtävien avulla.

Itsenäisten DKT-taitoryhmien kesto vaihtelee n. 4kk -12kk paikasta riippuen. Itsenäisten taitoryhmien saatavuutta voi kartoittaa oman paikkakunnan hoitoyksikön kautta.